Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Praktijk Croughs

psychologische hulpverlening en psychotherapie

Vergoeding Psychotherapie

Vanaf 2022 vindt er een wijziging plaats in de vergoeding voor psychotherapie. Voor specifieke informatie hierover verwijzen wij u door naar de tabblad 'Vergoeding vanaf 2022 - Zorgprestatiemodel' deze vindt u onder 'Vergoeding psychotherapie' .

Sinds 2014 is de vergoede hulpverlening verdeeld in drie lagen.

De eerste laag is de huisarts met een POH-dienst. De huisarts probeert u zelf te helpen, of met behulp van zijn POH-dienst. Hier kunt u met alle klachten en problemen terecht. Deze hulp is gratis en valt ook niet onder het eigen risico.

De tweede laag is de GB-GGZ (Generalistische Basiszorg). Hiervoor komt u voor vergoeding in aanmerking bij bepaalde klachten en problemen. Ze moeten vallen onder de DSM-V classificatie. Sommige klachten worden zelfs dan niet vergoed, zoals aanpassingsproblemen, rouwverwerking of relatieproblematiek. Vallen uw klachten niet onder verzekerde zorg, dan moet u zelf zorg dragen voor de kosten van de verleende hulp.

De derde laag is de S-GGZ (Specialistische zorg). Hiervoor komt u voor vergoeding in aanmerking bij bepaalde klachten en problemen. De klachten moeten vallen onder de officiële DSM-5 diagnoses en meer complex, langdurig en ernstig zijn.

Zorgverzekering

Psychologische Hulpverlening zit in het basispakket van iedere verzekeraar. Houdt u wel rekening met het voor alle medische kosten geldende eigen risico. Praktijk Croughs heeft contracten met verzekeraars voor zowel de GB-GGZ als de S-GGZ. 


Als het gaat om onverzekerde hulp (OVP), dan declareert Praktijk Croughs u per sessie.

Voor een sessie onverzekerde hulp (OVP) rekent Praktijk Croughs €105,-

Tot eind 2021 geldt dat Praktijk Croughs aan het eind van de behandeling bij GB-GGZ en S-GGZ of als de behandeling langer duurt dan een jaar, per jaar, de kosten declareert bij uw verzekeraar. De verzekeraar verrekent de kosten met u, als er sprake is van een eigen risico.


Vanaf 01-01-2022 zal GB-GGZ en S-GGZ gedeclareerd worden volgens het Zorgprestatiemodel. Hierover kunt u meer lezen op de site van LVVP:https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/ 

Onder tabblad Vergoeding vanaf 2022 - Zorgprestatiemodel 2022 kunt u hier ook meer over lezen.

Psychotherapie wordt vergoed voor de meeste klachten. Niet alle klachten worden vergoed.

Uitleg hierover vindt u op de NVVP site: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-de-gespecialiseerde-ggz/clienten-vergoedingen/

Verwijsbrief huisarts

Een verwijsbrief van een arts is altijd nodig.

Op dit briefje moet minimaal staan: uw naam, die van de arts, zijn of haar AGB-code en de mededeling, de vermoedelijke DSM-IV diagnose, medicatie en verwijzing BGGGZ of SGGZ.

Kosten bij te late afmelding

Let op: Indien u een gesprek afzegt binnen 24 uur dat het gesprek zou plaatsvinden, breng ik u dit in rekening, ongeacht de reden van afmelding. Ik ben dan immers niet meer in staat een andere cliënt in te plannen en niet nagekomen afspraken worden ook niet vergoed door de verzekering.

Ik reken voor een niet-nagekomen afspraak, die niet op tijd is afgemeld, € 45,-.

Onderzoek

Als voorwaarde voor het aangaan van een contract, willen de meeste verzekeraars dat de effectiviteit van de behandeling onderzocht wordt. Zij vragen aan de behandelaars dat zij regelmatig een meting doen op klachtnivo. De gegevens hiervan worden anoniem verwerkt en centraal verzameld. Praktijk Croughs verzoekt u aan deze onderzoeken mee te werken.

Meer hierover kunt u lezen op de volgende website https://www.ggznederland.nl/themas/rom